JS Financial News - шаблон joomla Новости
Salı, 23 Temmuz 2024

Misyon & Vizyon

DİADER’İN MİSYONU

DİADER’in misyonu, Türkiye’deki özel diyaliz merkezlerinin, hastalarının yaşam kalitelerini ve süresini uzatmak amacıyla, hizmetlerini etkili ve verimli bir şekilde sunmalarına katkıda bulunmaktır. DİADER bu misyonunu gerçekleştirirken hastaların böbrek nakli imkanına kavuşmalarına destek verir, sektörün sorunlarına çözümler üretir, kamu yetkilileri ile yapıcı bir iletişim kurar ve sektördeki çalışanların mesleki gelişimlerine katkıda bulunur.

DİADER’İN VİZYONU

DİADER’in vizyonu Türkiye’de sunulan diyaliz hizmetlerinin kalitesini en az Avrupa Birliği ülkelerindeki düzeye ulaştırmaktır.

DİADER’İN İLKELERİ

DİADER vizyonu doğrultusunda misyonunu gerçekleştirirken şu ilkelere dayanır:

Bilimsel olmak: DİADER, diyaliz uygulamaları, kronik böbrek hastasına bütünsel yaklaşım, hizmetin niteliği ve kendi iç yönetiminde bilimsel esaslar çerçevesinde hareket etmeyi temel bir ilke olarak benimsemiştir. DİADER bu ilkesi doğrultusunda araştırmacı, gelişime açık ve daima daha iyiyi arayan bir kurum kimliği geliştirir.

Etik olmak: DİADER, üyelerinin tıbbi uygulamaları, birbirleriyle ve kamu kuruluşları ile ilişkilerinde mesleki ahlak ilkelerinin yerleşmesi ve bunlara uyulmaması halinde yaptırımların uygulanması gerektiğine inanmaktadır. DİADER, kendi iç yönetimi, üyeleri ve kamu kurumları ile ilişkilerinde dürüstlük, açıklık ve şeffaflıkla hareket ederek güvenilir bir kurum olduğunu her vesile ile gösterir.

Toplumsal faydayı gözetmek: DİADER konulara yaklaşırken üyelerinin çıkarları ile birlikte kamu menfaatinin korunması için gereken politikaları da ortaya koyar. Hasta odaklı bir yaklaşımla, bireylere, onların farklılıklarına ve çevreye saygı duyar. Türkiye’nin her yanına ulaşma gayreti içinde olarak bilgi ve tecrübelerini toplumun ilgili bütün kesimleri ile paylaşır.