JS Financial News - шаблон joomla Новости
Salı, 17 Mayıs 2022

Faaliyetlerimiz

 10 – 16 Aralık 2021 tarihleri arasında ;

17 Mart 2020 tarihinde TCSB Kan, Organ, Doku Nakli Daire Başkanı ziyaret edilmiştir.

TOBB Sağlık Kurumları Meclis Toplantısına katılım sağlandı.

SGK-Sözleşme ve SUT ile ilgili görüş ve önerilerimizin iletilmesi amacı ile SGK nezdinde ziyaretler yapılmıştır.

18 Aralık 2019 tarihinde SGK`da yapılan 2020 Yılı Özel Sağlık Hizmet Sunucuları Sözleşmesi güncelleme toplantısına katılım sağlandı.

06 Aralık 2019 tarihinde TCSB Kan, Organ, Doku Nakli Daire Başkanlığı ziyaret edilmiştir.

05 Aralık 2019 tarihinde TCSB Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı ziyaret edilmiştir.

18 Temmuz 2019 tarihinde TCSB Bakan Yardımcısı Sayın Muhammed Güven  ziyareti gerçekleştirildi.

26 Haziran 2019 tarihinde TCSB Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın M. Ertuğrul Eğin ziyareti gerçekleştirildi.

02 Mayıs 2019 tarihinde TCSB Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuziyareti gerçekleştirildi.

02 Mayıs 2019 tarihinde Genel Sekreter Mustafa Işık ve Mevzuat Çalışma Grubu üyesi Levent EREN `den oluşan heyetimiz tarafından TCSB Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ziyaret edilerek yakın gelecekte yürürlüğe girecek olan ÜTS Uygulamalarının diyaliz merkezlerinde

 

02 Nisan 2019 tarihinde TCSB ziyareti gerçekleştirildi.

02 Nisan 2019 tarihinde Yön. Kur. Başkanı Hakan Kaptanoğulları, Genel Sekreter Mustafa Işık ve Yön. Kur. Üyesi Celal Çölkesen`den oluşan heyetimiz tarafından TCSB Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Ahmet TEKİN ve Daire Başkanı Sayın Murat ÖZTÜRK ziyaret edilerek 01.03.2019 tarihli Diyaliz Merkezleri Hakkındaki

15 Şubat 2019 tarihinde İzmir SGK Keraltı SSGM Müdürü Sayın Ceyhun YAVUZ ziyaret edildi.

İzmir SGK İl Müdürlüğü Kemeraltı SSGM tarafından son aylarda yapılan mevzuata aykırı fatura kesintileri ile ilgili olarak Merkez Müdürü Sayın Ceyhun YAVUZ

Genel Sekreterimiz Mustafa IŞIK  ve  Yön. Kur. Üyelerimiz Mesut PAZAR ve  Alpay GÖKMEN tarafından 15.02.2019 tarihinde ziyaret edilmiştir.

Ziyarette; son dönemde mevzuata aykırı olarak yapılan kesintilerin her biri ile ilgili karşı mevzuat dayanaklarını ihtiva eden BİLGİ NOT`ları arz edilmiştir.

 

24 Aralık 2018 tarihinde SGK`da yapılan 2019 Yılı Özel Sağlık Hizmet Sunucuları Sözleşmesi güncelleme toplantısına katılım sağlandı.

 

24 Aralık 2018 tarihinde SGK`da yapılan 2019 Yılı Özel Sağlık Hizmet Sunucuları Sözleşmesi güncelleme toplantısında Genel Sekreterimiz Mustafa IŞIK ve Mevzuat Çalışma Grubu üyemiz Levent EREN ile temsil edildik. Tüm gün süren toplantıda Sözleşme metninde yapılması gereken değişiklikler ile ilgili daha önce de yazılı olarak Kuruma iletilen görüşlerimizin bir kez de sözlü ve daha detaylı arz edilmesi gerçekleştirilmiş ve uygun görülen başlıklarda sözleşme metninde gerekli değişikliklerin yapılması sağlanmıştır.

20 Aralık 2018 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı ziyaret edilmiştir.

 

20 Aralık 2018 tarihinde TCSB`ne yapılan ziyaret ile Kan, Organ, Doku Nakli Daire Başkanı Sayın Murat ÖZTÜRK ve Diyaliz Şube Müdürü Sayın Pınar GÜNEŞER`e son dönemde İl Sağlık Müdürlükleri nezdinde yaşanılan problemler ile ilgili detaylı bilgi ve yapılması gereken düzenlemeler ile ilgili BİLGİ NOTU arz edilmiştir.

 

19 Aralık 2018 tarihinde İzmir SGK İl Müdürü ziyaret edilmiştir.

 

İzmir SGK İl Müdürlüğü Fatura İnceleme Servisi tarafından son dönemde mevzuatta yer almayan bazı gerekçelerle kesinti uygulanması üzerine İzmir SGK İl Müdürü Sayın Ekrem GÜLCEMAL`den randevu talep edilmiş ve  Sayın İl Müdürü Başkanlığında ve ilgili yetkili yöneticilerin de katılımı ile  19.12.2018 tarihinde bir toplantı yapılmış  ve toplantıda başta E-İmzalı fatura Eki Belgeler ile ilgili kesintiler olmak üzere diğer kesinti gerekçelerine karşı görüşlerimiz arz edilmiştir.

13 Aralık 2018 tarihinde T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ziyaret edilmiştir.

 

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü Sayın Sinan KUŞÇU ziyaret edildi. Genel Müdür Sayın Sinan KUŞÇU ve Daire Başkanı Sayın M.Bülent ÖZÇELİK`in katılımı ile yapılan toplantıda diyaliz merkezlerinde TMGD istihdamını zorunlu kılan uygulamalar, mevzuat detayları ve talebin ADR kapsamında olmadığı hususları arz edilmiştir.

27 Haziran 2018 tarihinde Ankara`da İlgili Kurum ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

 “Türkiye Böbrek Hastalıkları Kontrol ve Önleme Eylem Planı” ile ilgili görüş ve önerilerimizTCSB`ye iletildi.

 “SUT REVİZYON” taleplerimiz TCSB`ye iletildi.

T.C. Sağlık Bakanlığı-SAGEM STD Değerlendirme Toplantısı – ANKARA