JS Financial News - шаблон joomla Новости
Perşembe, 24 Haziran 2021

Covid-19 Rehberi yayımlandı. 01.04.2020

Sayın Üyemiz,

“COVİD-19 Bilimsel Danışma Kurulu” çalışması ve TCSB tarafından 25.03.2020 tarihinde yayımlanmış olan, Ek-te gönderilen “COVİD-19 Rehberi”ile ilgili aşağıdaki hususların paylaşılmasında fayda görülmüştür;

Rehber; olası ve kesin vakalarda tüm taraflar tarafından uygulanacak vaka yönetim ve tedavi algoritmalarını kapsamaktadır.

Rehberin  11. Sayfasında yer alan ve bizlere şüpheli/kesin vaka bildirim zorunluluğu getiren “VAKA TAKİP ALGORİTMASI”`nda bahse konu “Covid-19 Vaka Bilgi Formunun”  sadece numune alan hastaneler tarafından doldurulacağı bizlerin sadece İlçe Sağlık Müdürlükleri/İl Sağlık Müdürlükleri( İlçe Sağlık Md.lüğü uygulaması olmayan illerde) bulaşıcı hastalıklar birimine dilekçe ile bildirimde bulunmamız gerektiği bilgisine ulaşılmıştır. Yapılan tespit öyküsünün özetleneceği bildirimlerimizin sonunda yaşadığımız örneklerden çıkardığımız sonuçlar çerçevesinde;

“Hastanın merkezimizde tedavisi COVİD-19 Rehberi kapsamında alınması gereken damlacık enfeksiyonuna yönelik standart, temas ve damlacık korunma önlemleri alınarak yapılmış olduğundan herhangi bir personelimize evde izlem (karantina) tedbirinin uygulanmasına ihtiyaç duyulmamakta, tüm personelimizin/hastalarımızın semptom takibi sürekli yapılmakta olup semptom gelişmesi durumunda Olası Vaka Algoritmasına uygun olarak hareket edilecektir.”

İfadesine yer verilmesinde fayda mütalaa edilmektedir.

Saygılarımızla.

Mustafa IŞIK

Genel Sekreter